Білей Петро Васильович


ПІБ Білей Петро Васильович
Науковий ступінь Доктор технічних наук
Вчене звання Професор
Посада Завідувач кафедри ТЛ, С і ДБВ
Перелік дисциплін Технологія сушіння і захисту деревини, Наука про деревину
Основний напрямок діяльності Сушіння деревини, фізика деревини, наукові дослідження

 

 

Народився 22 серпня 1940 року в с. Розтоцька Пастіль Великоберезнянського району Закарпатської області. У 1969 році закінчив з відзнакою Львівський лісотехнічний інститут (тепер — НЛТУ України, м. Львів). Спеціальність — «Автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів», кваліфікація — «Інженер-електромеханік з автоматизації процесів деревообробки».

Доктор технічних наук з 1993 року за спеціальностями 05.21.05 — «технологія і обладнання деревообробки; деревинознавство» та 05.17.08 — «процеси і обладнання хімічних технологій». Докторська дисертація на тему «Технологія камерного сушіння деревини твердих листяних порід» захищена в 1993 р. у Національному університеті «Львівська політехніка». У 1995 р. присвоєно вчене звання професор кафедри технології клеєних матеріалів і гідротермічної обробки деревини в УкрДЛТУ (тепер — НЛТУ України, м. Львів).

Професор Білей П. В. розпочав свою трудову діяльність у 1969 р. на заводі «Полярон», РЕУ «Львівенерго» конструктором, пізніше — головним механіком меблевого комбінату в м. Ужгород. З 1972 по 1975 роки навчався в аспірантурі за спеціальністю «Машини, обладнання і технологія лісопильних і деревообробних виробництв». Кандидатську дисертацію на тему «Дослідження аеродинаміки сушильних камер з перфорованими перегородками» захистив у 1976 році. У Львівському лісотехнічному інституті працював з 1972 р. старшим лаборантом, асистентом, старшим викладачем, доцентом, з 1994 року — на посаді завідувача кафедри.

Професор Білей П. В. здійснює підготовку студентів за спеціальністю 187 "Деревообробні та меблеві технології". Викладає такі навчальні дисципліни: «Технологія сушіння і захисту деревини», «Методологія дослідження тепломасообмінних процесів», «Теоретичні основи теплової обробки і сушіння деревини», «Наука про деревину», тощо.

Науково-педагогічний стаж вченого становить 48 років.

 

Вибрані наукові праці

 За період 1972–2017 рр. вченим опубліковано понад 280 наукових та навчально-методичних праць, з них 5 монографій, 2 довідники, 2 підручники, 7 навчальних посібників. Основними з них є:

 

  • Билей П. В., Алюшин С. Ж., Березовский В. Ю., Бурышев С. А. Сушка древесины: Справочник. — К.: Тристан, 2004. — 448 с.
  • Білей П. В., Адамовський М. Г., Ханик Я. М., Довга Н. Д., Сорока Л. Я. Методологія наукових досліджень технологічних процесів: Підручник. — Львів: Видавничий дім «Панорама», 2003. — 184 с.
  • Білей П. В. Теоретичні основи теплової обробки і сушіння деревини: Монографія. — Коломия: Вік, 2005. — 360 с.
  • Білей П. В., Павлюст В. М. Сушіння і захист деревини: Підручник. — Львів: Ліга-Прес, 2008. — 312 с.
  • Білей П. В., Довга Н. Д. Основи хімічної термодинаміки: Навч. посібник). — К.: ІЗМН, 1998. — 86 с.
  • Білей П. В., Павлюст В. М. Сушіння деревини: Навч. посібник. — Львів: Ліга-Прес, 2003. — 240 с.
  • Білей П. В. Сушіння і захист деревини: Навч. посібник. — К.: ІЗМН, 1998. — 116 с.
  • Білей П. В., Довга Н. Д., Ханик Я. М., Сорока Л. Я. Методологія наукових досліджень технологічних процесів: Навч. посібник. — К.: ІЗМН, 1999–171 с.
  • Білей П. В., Озарків І. М., Губер Ю. М. та ін. Вакуумне сушіння деревини: Навч. посібник. — Львів: РВВ НЛТУ України, 2006. — 72 с.

 

Професор Білей був науковим керівником та відповідальним виконавцем понад 30 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Автор конструкцій обладнання і технології теплової обробки та сушіння деревини. Підготував одного доктора та 14 кандидатів технічних наук. Керівництво аспірантурою здійснює з 1982 року.