Маєвський Володимир Олександрович


ПІБ Маєвський Володимир Олександрович
Науковий ступінь Доктор технічних наук
Вчене звання Професор
Посада Професор кафедри ТЛ,С і ДБВ
Перелік дисциплін Технологія лісопиляльно-деревообробних виробництв, Теорія та практика лісопиляння, Моделі і методи прийняття рішень
Основний напрямок діяльності Розпилювання лісоматеріалів на пилопродукцію з урахуванням їх форми, кількісних і розмірно-якісних характеристик.

 

Освіта і навчання:

1988…1992 – студент Кременецького лісотехнічного технікуму (Тернопільська обл.).

1992…1995 – студент Львівського лісотехнічного інституту (з 1993 року – Українського державного лісотехнічного університету).

1995…1998 – аспірант Українського державного лісотехнічного університету.

2008...2011 – докторант Національного лісотехнічного університету України.

 

Наукова ступінь:

Кандидат технічних наук

Тема кандидатської дисертації: “Вдосконалення технології розкрою букової пиловочної сировини на пилопродукцію”

Спеціальність 05.05.07 – машини та процеси лісівничого комплексу. Рік захисту – 2000.

Доктор технічних наук

Тема докторської дисертації: "Науково-технологічні основи виробництва пилопродукції з урахуванням форми та розмірно-якісної характеристики лісоматеріалів"

Спеціальність 05.23.06 – технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини. Рік захисту – 2013.

 

Вчене звання:

Доцент

Рік присудження – 2006

Професор

Рік присудження – 2015

 

Професійний стаж роботи:

1999 – асистент кафедри технології лісопильно-деревообробних виробництв (Український державний лісотехнічний університет, технологічний факультет).

1999…2002 – асистент кафедри технології деревообробки і захисту деревини (Український державний лісотехнічний університет, технологічний факультет).

2002...2005 – асистент кафедри технології виробів з деревини (Український державний лісотехнічний університет, технологічний факультет).

2005...2011 – доцент кафедри технології виробів з деревини (Національний лісотехнічний університет України, технологічний факультет).

2011...2014 – доцент кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев'яних будівельних виробів (Національний лісотехнічний університет України, технологічний факультет).

З лютого 2014 року – професор кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев'яних будівельних виробів (Національний лісотехнічний університет України, Інститут деревооброблювальних технологій і дизайну).

  

Окрім посад професорсько-викладацького складу, В.О. Маєвський обіймав й інші посади:

З березня до жовтня 2004 року – заступник декана заочного факультету з організаційної роботи (Український державний лісотехнічний університет).

2004...2008 – заступник декана технологічного факультету з навчальної роботи (Національний лісотехнічний університет України).

2014...2016 – директор Центру доуніверситетської і післядипломної освіти (Національний лісотехнічний університет України).

З травня 2016 року - керівник Центру доуніверситетської підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів (Національний лісотехнічний університет України).

 

Володимир Маєвський є автором понад 80 наукових та навчально-методичних праць, 1 патенту на винахід та 3 патентів на корисні моделі. Керує виконанням 4 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Підготував одного кандидата технічних наук за науковою спеціальністю 05.23.06 – технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини (Мацишин Я.В., науковий ступінь присуджено 26.02.2015р.).

В.О. Маєвський є членом спеціалізованих вчених рад Д 35.072.04 та Д 35.072.03 із захисту докторських та кандидатських дисертацій у Національному лісотехнічному університеті України та експертом секції Наукової ради Міністерства освіти і науки України за фаховим напрямом №14 "Технології будівництва, дизайн, архітектура".

 

Список основних публікацій :

 1. Mayevskyy V. The effect of a sawing angle on wood texture / V. Mayevskyy, V. Maksymiv, I. Sopushynskyy, A. Teischinger // Folia Forestalia Polonica, Series B «Drzewnictwo». Poznan. – 2008. – Issue 39. – P. 45–54. (http://ffp.matlibhax.com/pdf/39/Folia Forestalia Pol 39-5 Mayevskyy et al.pdf).
 2. Matsyshyn Ya. Genetic learning of fuzzy expert systems for decision support in the automated process of wooden boards cutting / Ya. Matsyshyn, V. Mayevskyy, M. Mysyk, A. Del Rio // Pro Ligno. Brasov. – 2014. – Vol. 10, N 1. – P. 10–21. (http://www.proligno.ro/en/articles/2014/1/matsyshyn_final.pdf).
 3. Mayevskyy V.O. Mathematical simulation of surface shape for real log / V.O. Mayevskyy, A.Ya. Vus // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – Львів: НЛТУ України. – 2010. – Вип. 36. – С. 48–56 (http://archive.nbuv.gov.ua/Portal/Natural/Lglpdp/2010_36/36-8.pdf).
 4. Mayevskyy V.O. The mathematical model of sawing by breakdown and segment method for logs with elliptic form of cross section / V.O. Mayevskyy, V.M. Maksymiv, Ye.M. Myskiv // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – Львів: НЛТУ України. – 2009. – Вип. 35. – С. 56–62.
 5. Matsyshyn Ya.V. Fuzzy inference system for lumber cross cutting process modeling / Ya.V. Matsyshyn, V.O. Mayevskyy, M.M. Mysyk, V.M. Maksymiv // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – Львів: НЛТУ України. – 2011. – Вип. 37.2. – С. 67–75.
 6. Сопушинський І. Зв’язок властивостей деревини та якості виробів з деревини / І. Сопушинський, В. Маєвський, А. Тайшінгер, І. Вінтонів, М. Сопушинська, П. Ангельстам, Р. Аксельсон // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.4. – С. 101–108 (http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/17_4/101_Sopuszynski_17_4.pdf).
 7. Маєвський В.О. Програмне забезпечення для розрахунку схем розпилювання круглих лісоматеріалів на пилопродукцію спеціального призначення / В.О. Маєвський, Є.М. Миськів, В.М. Максимів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп'ютерні науки та інформаційні технології». Львів. – 2008. – № 616. – С. 15–20 (http://vlp.com.ua/files/03_17.pdf).
 8. Маєвський В.О. Особливості розкрою пиломатеріалів на радіальні і тангенціальні заготовки / В.О. Маєвський, Я.В. Мацишин, Є.М. Миськів // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.15. – С. 81–90 (http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_15/81_Maj.pdf).
 9. Вус А.Я. Модифікація математичної моделі форми поверхні реальної колоди з явними локальними вадами і дефектами форми колоди / А.Я. Вус, В.О. Маєвський // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.7. – С. 303–309.
 10. Вус А.Я. Ідентифікація простої кривизни реальної колоди та її математичне моделювання / А.Я. Вус, В.О. Маєвський // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.8. – С. 332–344.
 11. Маєвський В.О. Ідентифікація складної кривизни реальної колоди та моделювання її поперечного розпилювання / В.О. Маєвський, А.Я. Вус // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.9. – С. 110–119. 
 12. Маєвський В.О. Розроблення моделі реальної колоди для імітації її розпилювання на пилопродукцію / В.О. Маєвський // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.3. – С. 322–328.
 13. Маєвський В.О.Моделювання розпилювання колоди розвальним способом на пиломатеріали з урахуванням її реальної форми / В.О. Маєвський, А.Я. Вус // Вісник. Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: “Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика”. – № 711. – 2011. – С. 91–100. 
 14. Маєвський В.О. Моделювання розпилювання колоди паралельно твірним та з урахуванням реальної форми / В.О. Маєвський, А.Я. Вус // Вісник. Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”. – № 719. – 2011. – С. 106–113. 
 15. Маєвський В.О. Моделювання розпилювання колоди розвальним способом під кутом до її осі та з урахуванням реальної форми / В.О. Маєвський, А.Я. Вус, В.М. Максимів // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.15. – С. 129–140.
 16. Маєвський В.О. Баланс деревини при розпилюванні колоди на пиломатеріали з урахуванням її реальної форми / В.О. Маєвський, А.Я. Вус, В.М. Максимів // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.3. – С. 352–362.
 17. Маєвський В.О. Моделювання розпилювання колоди розвально-сегментним способом на пиломатеріали з урахуванням її реальної форми / В.О. Маєвський, А.Я. Вус, Р.І. Мацюк // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.6. – С. 362–371.
 18. Маєвський В.О. Моделювання розпилювання колоди брусо-розвальним способом на пиломатеріали з урахуванням її реальної форми / В.О. Маєвський, А.Я. Вус // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.7. – С. 322–332.
 19. Маєвський В.О. Моделювання розпилювання колоди секторним способом на радіальні пиломатеріали з урахуванням її реальної форми / В.О. Маєвський, А.Я. Вус, В.М. Максимів // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.9. – С. 297–306.
 20. Маєвський В.О. Моделювання розпилювання колоди секторним способом на тангенціальні пиломатеріали з урахуванням її реальної форми / В.О. Маєвський, А.Я. Вус // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.10. – С. 307–315.
 21. Маєвський В.О. Визначення ширини робочої зони охоплення схемою розпилювання колоди, бруса, сегмента та сектора з урахуванням їх реальної форми // В.О. Маєвський, А.Я. Вус // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.11. – С. 325–334.
 22. Маєвський В.О. Математична модель розпилювання розвальним способом колод з формою поперечного перетину у вигляді еліпса / В.О. Маєвський, В.М. Максимів, І.Я. Горбачевський, Є.М. Миськів, Р.І. Мацюк // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – Львів: НЛТУ України. – 2008. – Вип. 34. – С. 123–130.
 23. Миськів Є.М. Математична модель розпилювання колод з формою поперечного перетину у вигляді еліпса секторним способом на радіальні пиломатеріали / Є.М. Миськів, В.О. Маєвський, В.М. Максимів, Я.В. Мацишин // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.13. – С. 314–322.
 24. Мацишин Я.В. Генерування схем розкрою пиломатеріалів на бездефектні ділянки за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення / Я.В. Мацишин, А.М. Дель Ріо, В.О. Маєвський // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – Львів: НЛТУ України. – 2011. – Вип. 37.1. – С. 34–39.
 25. Миськів Є.М. Математична модель розпилювання колод з формою поперечного перетину у вигляді еліпса секторним способом на тангенціальні пиломатеріали / Є.М. Миськів, В.О. Маєвський, В.М. Максимів // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.7. – С. 336–349.
 26. Маєвський В.О. Розміщення схеми розпилювання на робочій зоні охоплення колоди з урахуванням її реальної форми / В.О. Маєвський, А.Я. Вус, В.М. Максимів // Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. Інноваційні технології деревообробної промисловості та механізація процесів у лісовому комплексі: наукове видання. – Харків. – 2013. – Вип. 143. – С. 60–68.
 27. Matsyshyn Ya. Using genetic fuzzy expert systems for decision support in the automated process of solid wood cutting / Ya. Matsyshyn, V. Mayevskyy, M. Mysyk, A. Del Rio // Pro Ligno: Open Access Scientific Journal in the Field of Wood Engineering. – Brasov. – 2014. – Vol. 10, N 1. – P. 10–21.
 28. Маєвський В.О. Основні напрями досліджень у виробництві клеєних щитових конструкцій з деревини із дотриманням текстурних особливостей / В.О. Маєвський, М.В. Удовицька // Науковий вісник: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.5. – С. 150–155.
 29. Сопушинський І.М. Особливості кваліметрії стовбурної деревини / І.М. Сопушинський, В.О. Маєвський, Г.М. Воляник, І.І. Харитон // Науковий вісник: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.11. – С. 150–154.
 30. Mayevskyy V.O. Location of sawing pattern on the covering working zone of segment and sector with consideration of their real shape / V.O. Mayevskyy, A.Ya. Vus, O.M. Mayevska, R.I. Matsyuk // Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry. – Lviv: UNFU. − 2014, Vol. 40 − P. 51−58.
 31. Шатківський М.М. Дослідження процесу виготовлення точених деталей з заготовок, склеєних з деревини різних порід / М.М. Шатківський, В.О. Маєвський // Науковий вісник: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.2. – С. 130–136.
 32. Кривик О.О. Визначення модулів пружності заготовок з деревини дуба акустичним способом / О.О. Кривик, В.О. Маєвський, М.В. Удовицька, В.М. Борисов, О.Л. Сторожук // Вісник ХНТУСГ. Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу. Транспорні технології: наукове видання. – Харків: ХНТУСГ. – 2015. – Вип. 160. – С. 15–22.
 33. Маєвський В.О. Вплив кута повороту колоди відносно її поздовжньої осі на об’ємний вихід пиломатеріалів / В.О. Маєвський, В.В. Маслій, Є.М. Миськів, Я.В. Мацишин // Науковий вісник: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.3. – С. 121–129.
 34. Вус А.Я. Математичне моделювання поперечних перетинів колоди за результатами її сканування / А.Я. Вус, В.О. Маєвський // Науковий вісник: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.4. – С. 337–345.
 35. Миськів Є.М. Обґрунтування використання обладнання із стругальними валами зі спіральним розміщенням ножових пластинок / Є.М. Миськів, З.П. Копинець, В.О. Маєвський // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки»: науковий збірник. – Чернігів: ЧНТУ. – 2015. – №2(79). – С. 83–88.
 36. Sopushynskyy I. Wood density and annual growth variability of Picea abies (L.) Karst. growing in the Ukrainian Carpathians / Ivan SopushynskyyIvan KharytonAlfred TeischingerVolodymyr Mayevskyy, HeorhiyHrynyk // European Journal of Wood and Wood Products. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg. – 2016. – DOI: 10.1007/s00107-016-1079-1 (http://link.springer. com /article/10.1007/s00107-016-1079-1)
 37. Безкоровайний А.Г. Динаміка формостійкості порожнистих клеєних брусів для столярних виробів / А.Г. Безкоровайний, В.О. Маєвський,  Є.М. Миськів // Науковий вісник: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.8. – С. 270–277. (http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2016/26_8/44.pdf)

 

Патенти

Пат. 91374 Україна, МПК (2009) В27 М 3/00. Спосіб виготовлення клеєного щита зі збереженням текстури деревини / Маєвський В.О., Максимів В.М., Каленський В.С.; заявник і патентовласник ДВНЗ Націон. лісот. ун-т України. – заявл. 25.02.2008; опубл. 26.07.2010, Бюл. №14.

Пат. 31116 Україна, МПК (2006.01) В27В 1/00. Спосіб отримання пилопродукції з U- та O- подібною текстурою деревини / Маєвський В.О.; заявник і патентовласник ДВНЗ Націон. лісот. ун-т України. – заявл. 03.12.2007; опубл. 25.03.2008, Бюл. №6.

Пат. 64918 Україна, МПК (2011.01) В27В 1/00. Спосіб поздовжнього розпилювання сировини у виробництві струганого шпону / Бехта П.А., Маєвський В.О.; заявник і патентовласник ДВНЗ Націон. лісот. ун-т України. – заявл. 11.04.2011; опубл. 25.11.2011, Бюл. №22.

Пат. 32885 Україна, МПК (2006) G01B 3/02. Спосіб вимірювання діаметрів круглих лісоматеріалів / Максимів В.М., Маєвський В.О., Мацишин Я.В.; заявник і патентовласник ДВНЗ Націон. лісот. ун-т України. – заявл. 03.12.2007; опубл. 10.06.2008, Бюл. №11.

  

Сфера наукових інтересів, тематика досліджень.

Розроблення моделей прогнозування виходу пилопродукції, її розмірів, якості і форми та прийняття раціональних рішень у технологічному процесі виробництва пилопродукції з урахуванням форми і розмірно-якісної характеристики лісоматеріалів.

Пошук шляхів розв’язку оптимізаційної задачі планування розпилювання лісоматеріалів на пилопродукцію в умовах апріорної невизначеності, зокрема у вигляді систем прийняття рішень на основі методів штучного інтелекту.

Дослідження нових шляхів отримання пилопродукції з оригінальною текстурою деревини з метою розширення дизайнерських та технологічних рішень у виробництві ексклюзивних виробів із деревини.

Дослідження формостійкості, фізико-механічних та естетичних характеристик клеєних дерев’яних конструкцій (щитів, брусів) з урахуванням поєднання в них різних порід деревини.

Розроблення технології виробництва порожнистих клеєних брусів для столярних виробів.

 

Участь у науково-дослідних роботах, державних програмах, планах темах.

Відповідальний виконавець:

„Вивчити та провести обґрунтування ефективних способів розпилювання круглих лісоматеріалів та структури технологічних потоків на базі стрічкопильного обладнання” (2004–2005 рр., ГД №08.18-08-04, № держ. реєстр. 0104U005509);

„Розроблення ресурсозберігаючих технологій виготовлення виробів з деревини із врахуванням її макроскопічних ознак” (2006–2008 рр., ДБ №08.24-08-06, № держреєстр. 0105U009086);

„Дослідження та розробка ресурсозберігаючих технологій використання деревини” (2007–2008 рр., ГД №08.19-17-07, № держреєстр. 0107U008205);

„Розробка ресурсоощадних та екологобезпечних технологій виготовлення клеєних щитів з деревини” (2009–2010 рр., ГД №08.19-11-09, № держреєстр. 0109U005726);

виконавець:

“Розвиток теорії еколого-енергоощадного оброблення деревини та виробництва меблів” (2003–2005 рр., ДБ 16.08-07-2003, № держ. реєстр. 0103U000083);

„Розробити нормативи витрат сировини на виробництво струганого шпону” (2001–2002 рр., ГД №08.22-04-01, № держ. реєстр. 0101U008002);

„Розробити науково-обгрунтовані нормативи витрат деревини у виробництві пиломатеріалів” (2005–2006 рр., ГД №08.22-08-05, № держ. реєстр. 0105U004468);

„Дослідити та розробити рекомендації використання голкофрез для шліфування деревини” (2006–2007рр., ГД 08.19-06, № держ. реєстр. 0106U009027);

„Вплив лісорослинних умов на ріст та якість деревини сосни звичайної (Pinus silvestris L.) та ялини європейської (Pinus abies L.) в умовах Львівської, Івано-Франківської, Рівненської та Чернівецької областей України (2005 р., ГД №08.09-03-05, № держреєстр. 0105U007360).

Приймав участь у підготовці першої редакції проектів галузевих стандартів стосовно нормування витрат деревини, розроблених асоціацією „Лісові ресурси” ТК-18 за дорученням Міністерства промислової політики України та пояснювальні записки до них. Проекти галузевих стандартів: 1. СОУ-1..-2007 Деревообробне виробництво. Нормування витрат деревини. Основні положення. 2. СОУ-2..-2007 Деревообробне виробництво. Нормування витрат деревини. Нормативи витрат пиловника на пилопродукцію. 3. СОУ-3..-2007 Деревообробне виробництво. Нормування витрат деревини. Методи розроблення норм.

 

Під керівництвом Маєвського В.О. захищено 21 магістерська робота та понад 60 бакалаврських робіт (дипломних проектів бакалавра) і дипломних проектів спеціалістів.

Магістерські роботи:

 1. Бенях Ю.В. Особливості рамко-тахлевої конструкції з масивної деревини: магістерська робота / Бенях Юрій Васильович. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – 101 с.
 2. Волошин Л.М. Дослідження текстури деревини бархата амурського з врахуванням кута розпилювання / Волошин Любомир Миколайович – Львів: НЛТУ України, 2005. – 93 с.
 3. Каленський В.С. Формостійкість клеєних щитів з масивної деревини бархата амурського із врахуванням текстури деревини: магістерська робота / Каленський Віталій Степанович – Львів: НЛТУ України, 2006. – 96 с.
 4. Феденко Ю.В. Вплив кута розпилювання колод еліптично-параболоїдної форми стовбура на текстуру деревини (теоретичний аспект) / Феденко Юрій Володимирович – Львів: НЛТУ України, 2007. – 198 с.
 5. Єгорова А.П. Визначення основних фізико-механічних характеристик деревини, випиляної під кутом до осі колоди / Єгорова Анастасія Павлівна – Львів: НЛТУ України, 2008. – 105 с.
 6. Яромич Н.М. Особливості зміни стану формостійкості пустотілого клеєного бруса залежно від умов навколишнього середовища / Яромич Наталя Михайлівна – Львів: НЛТУ України, 2009. – 152 с.
 7. Кривик О.О. Особливості поєднання різних порід деревини у щит клеєний із збереженням формостійкості / Кривик Оксана Олександрівна – Львів: НЛТУ України, 2009. – 140 с.
 8. Гусак С.С. Розпилювання колод паралельно до їх твірних розвальним та розвально-сегментним способами на пилопродукцію. Частина 1. Визначення якісного, об'ємного та ціннісного виходу пиломатеріалів залежно від базування колоди за допомогою спеціалізованої комп'ютерної програми для тривимірного моделювання об'єктів SolidWork's / Гусак Степан Степанович – Львів: НЛТУ України, 2010. – 70 с.
 9. Яремчук В.М. Розроблення конструкції щитового паркету з гратчастою основою та дослідження його основних характеристик / Яремчук Володимир Миколайович – Львів: НЛТУ України, 2010. – 183 с.
 10. Воробець Ю.М. Прогнозування зміни форми пиломатеріалів, випиляних розвальним способом / Воробець Юрій Михайлович – Львів: НЛТУ України, 2011. – 163 с.
 11. Бакун Х.М. Визначення виходу заготовок за поперечно-поздовжньої схеми розкрою пиломатеріалів (з використанням спеціалізованої комп’ютерної програми) / Бакун Христина Михайлівна – Львів: НЛТУ України, 2011. – 53 с.
 12. Павліковський В.Р. Розпилювання колод паралельно до їх твірних і розвально-сегментним способом на пилопродукцію. Ч.2. Визначення виходу заготовок, випиляних поздовжньо-поперечним способом з пиломатеріалів, залежно від базування колоди (за допомогою спеціалізованої комп’ютерної програми) / Павліковський Володимир Русланович – Львів: НЛТУ України, 2012. – 89 с.
 13. Ковальов О.Ю. Визначення об’ємного виходу пиломатеріалів, випиляних розвальним способом з урахуванням реальної форми колоди / Ковальов Олександр Юрійович – Львів: НЛТУ України, 2013. – 74 с.
 14. Маслій В.В. Прогнозування об’ємного виходу пиломатеріалів за допомогою нечіткої експертної системи / Маслій Володимир Васильович – Львів: НЛТУ України, 2014. – 147 с.
 15. Федик О.С. Прогнозування об’ємного виходу заготовок з пиломатеріалів за допомогою нечіткої експертної системи / Федик Олег Степанович – Львів: НЛТУ України, 2014. – 118 с. 
 16. Безпалько Д.В. Особливості розміщення серцевини у соснових лісоматеріалах / Безпалько Дмитро Васильович – Львів: НЛТУ України, 2015. – 88 с. 
 17. Сковрінок М.Є. Формостійкість клеєних брусів з поєднанням різних порід деревини та виготовлених із них точених елементів / Сковрінок Мирослава Євгенівна – Львів: НЛТУ України, 2015. – 151 с. 
 18. Кравець Н. А. Моделювання  розміщення річних кілець в соснових лісоматеріалах вих лісоматеріалах / Кравець Наталія Анатоліївна – Львів: НЛТУ України, 2016. – 95 с.
 19. Попович В.Д. Розроблення конструкції клеєного бруса з поєднанням різних порід деревини та дослідження його основних характеристик / Попович Володимир Дмитрович – Львів: НЛТУ України, 2016. – 94 с.
 20. Мерчук Р.В. Ідентифікація бездефектних ділянок на букових пиломатеріалах / Мерчук Ростислав Володимирович – Львів: НЛТУ України, 2016. – 90 с.
 21. Остап'юк М.В. Ідентифікація розподілу бездефектних ділянок на соснових пиломатеріалах / Остап’юк Микола Васильович – Львів: НЛТУ України, 2016. – 74 с.

   

Видана навчально-методична література:

 1. Маєвський В.О. Технологія пилопродукції: посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.О. Маєвський, Р.І. Мацюк. – Львів: Карен, 2014. – 323 с. (у друці).
 2. Мацюк Р.І. Інструкція для вибору довідкових даних з лісопиляння / Р.І. Мацюк, В.В. Маслій, В.О. Маєвський – Львів: УкрДЛТУ, 1999. – 20 с.
 3. Маєвський В.О. Методичні вказівки “Складання та розрахунок розвальних та розвально-сегментних поставів з використанням ЕОМ” для виконання лабораторної роботи з дисципліни “Технологія лісопиляльно-деревообробних виробництв” для студентів спеціальності 6.092000 „Технологія деревообробки” /В.О. Маєвський – Львів: УкрДЛТУ, 2000. – 11 с.
 4. Маєвський В.О. Методичні вказівки для вибору індивідуальних завдань для курсового проекту з дисципліни “Технологія корпусних меблевих виробів” для студентів спеціальності 7.092000 „Технологія деревообробки” / В.О. Маєвський, О.А. Кійко,– Львів: НЛТУ України. – 2006. – 83с.
 5. Маєвський В.О. Методичні вказівки „Меблі. Випробовування поверхонь” для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Технологія корпусних меблевих виробів” для студентів спеціальності 7.092000 „Технологія деревообробки” / В.О. Маєвський, О.А. Кійко,– Львів: НЛТУ України. – 2006. – 40с.
 6. Максимів В.М. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисц.  "Системи автоматизованого проектування в галузі" / В. М. Максимів, З. П. Копинець, В. О. Маєвський – Львів: НЛТУ України, 2007. – 80 с.
 7. Маєвський В.О. Методичний посібник для виконання і оформлення курсових проектів з дисципліни „Технологія корпусних меблевих виробів” та випускових кваліфікаційних бакалаврських робіт (дипломних проектів) студентами напряму підготовки 6.051801 „Деревооброблювальні технології” / В.О. Маєвський, О.А. Кійко, Л.В. Салапак – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2010. – 83с.
 8.  Кушпіт А.С. Методичні вказівки до виконання бакалаврських випускних робіт напряму підготовки 6.051801 «Деревооброблювальні технології» галузі знань 0518 «Оброблювання деревини» / А.С. Кушпіт , В.О. Маєвський, С.В. Гайда  – Львів: НТТУ України. – 2011. – 22 с.
 9. Максимів В.М. Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу “Технологія деревообробки” для студентів спеціальності 6.030601 “Менеджмент” / В.М. Максимів, З.П. Копинець, В.О. Маєвський – Львів: РВВ НЛТУ України, 2015. – 24 с.
 10. Максимів В.М. Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу “Системи технологій” для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік та аудит” / В.М. Максимів, З.П. Копинець, О.Б. Ференц, В.О. Маєвський – Львів: РВВ НЛТУ України, 2015. – 28 с.