Миськів Євстахій Михайлович


 

ПІБ
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада Старший викладач кафедри ТЛ,С і ДБВ
Перелік дисциплін
Основний напрямок діяльності

 

В 2005 році закінчив національний лісотехнічний університет України.

В 2011 році захистив дисертаційну роботу на тему ″ Підвищення ресурсоощадності виробництва пиломатеріалів тангентального та радіального розпилювання ″.

         З 2011 року на кафедрі читає дисципліни:

Вибрані публікації:

  1. Математична модель розпилювання розвальним способом колод з формою поперечного перетину у вигляді еліпса / Максимів В.М., Маєвський В.О., Горбачевський І.Я., Миськів Є.М., Мацюк Р.І. // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. Вип.34. Львів, 2008. – с. 123-129.
  2. The mathematical model of sawing by breakdown and segment metod for logs with elliptic form of cross section / V.Mayevskiyy,  V.Maksymiv. Ye/Vyskiv // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: - Львів, НЛТУУ, 2009., вип. 39.
  3. Математична модель розпилювання розвально-сегментним способом колод з формою поперечного перетину у вигляді еліпса / Максимів В.М., Маєвський В.О., Миськів Є.М. // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: - Львів, НЛТУУ, 2009., вип.35, - с.56-63.
  4. Вплив еліптичності колоди на об’ємний вихід пиломатеріалів при секторному способі розпилювання / Миськів Є.М. // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: - Львів, НЛТУУ, 2011., вип.37.1. с. 22 -25.
  5. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з курсу "Технологія столярних виробів". Напрям 6.051801 "Деревооброблювальні технології" / Ференц О.Б., Максимів В.М., Копинець З.П., Миськів Є.М., Петришак І.В. // Львів. НЛТУУ, 2011. – 43с.
  6. Вплив еліптичності колоди на об’ємний вихід пиломатеріалів при секторному способі розпилювання / Є.М. Миськів // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – Львів, НЛТУУ, 2011., вип.37.1,- 22 – 25.
  7. Математична модель розпилювання колод з формою поперечного перетину у вигляді еліпса секторним способом на тангентальні пиломатеріали / Миськів Є.М., Маєвський В.О., Максимів В.М. // Науковий вісник. Зб. науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.7 – с. 336 – 349.