Копинець Зоя Павлівна


ПІБ Копинець Зоя Павлівна
Науковий ступінь Кандидат технічних наук
Вчене звання Старший викладач
Посада Старший викладач кафедри ТЛ,С і ДБВ
Перелік дисциплін Технологія лісопиляльно-деревообробних виробництв, САПР об’єктів деревообробки, Системи технологій, Раціональне використання деревини
Основний напрямок діяльності Раціональне використання деревини

 

Освіта:

Золочівська СШ №2 (рік закінчення 1990).

Львівський технікум механічної обробки деревини (спеціальність технолог-економіст) (рік закінчення-1994)

Український державний лісотехнічний університет (спеціальність технологія деревообробки) (рік закінчення-1997)

Український державний лісотехнічний університет (спеціальність облік і аудит) (рік закінчення 2001 р.).

 

Робота:

– старший лаборант кафедри технології деревообробки і захисту деревини УкрДЛТУ (11.2001..08.2005 рр.);

– асистент кафедри технології деревообробки і захисту деревини НЛТУ України (08.2005..07.2011 рр.);

– асистент кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних виробів (07.2011..22.03.2013 рр.);

– старший викладач кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних виробів (з 22.03.2013 р.).

 

Дисертація на тему “Розроблення технології сушіння тонких пиломатеріалів з деревини дуба” (захищено 27.12.2011 р.).

Дисципліни, які читаю: “САПР об’єктів деревообробки”, “Раціональне використання деревини”, “Виробництво дерев’яних покриттів для підлоги”, “ТЛДВ”, “Основи технології деревообробки”, “Системи технологій”.

 

Загальна кількість публікацій – понад 70.

 1. Білей П.В. Вакуумне сушіння деревини. Навчальний посібник. / Білей П.В., Озарків І.М., Губер Ю.М., Павлюст В.М., Копинець З.П. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2006. – 72 с.
 2. Озарків І.М. Основи біовогнезахисту деревини. Навчальний посібник. / Озарків І.М., Губер Ю.М., Сорока Л.Я., Копинець З.П. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2007. – 72 с.
 3. Озарків І.М. Використання сонячної енергії у промисловості / Озарків І.М., Мисак Й.С., Копинець З.П. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2008 – 276 с.
 4. Озарків І.М. Технологія та обладнання для сушіння шпону та подрібнених матеріалів [Текст]: навч. посіб. / Озарків І.М., Максимів В.М., Губер Ю.М., Гродзик В.С., Копинець З.П. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2009 – 150 с.
 5. Губер Ю. М. Аналіз методів визначення тривалості сушіння пиломатеріалів понижених товщин / Ю. М. Губер, З. П. Копинець // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.2. – С. 100-104.
 6. Білей П. В. Принципи побудови раціональних режимів сушіння тонких пиломатеріалів / П. В. Білей, З. П. Копинець, В. Й. Лабай // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.15. – С. 75-78.
 7. Білей П. В. Дослідження тривалості процесу сушіння пиломатеріалів понижених товщин багатоступеневими режимами у виробничих умовах /     П. В. Білей, Ю. М. Губер, З. П. Копинець // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України.– 2011 – Вип. 21.1. –        С. 99-103.
 8. Максымив В.М. Повышение эффективности использования лесосырьевых ресурсов в производстве столярно-строительных изделий / Максымив В.М., Ференц О.Б., Копинец З.П. // Новейшие достижения в области импортозамещения в химической промышленности и производстве строительных материалов и перспективы их развития: материалы Международной научно-технической конференции: в 2 ч. – Минск, 25-27 ноября 2009 г. – Мн.: БГТУ, 2009. – Ч.2. – С. 250-253.
 9. Ференц О.О. Розроблення науково-обґрунтованих нормативів у виробництві паркетних дощок / Ференц О.О., Ференц О.Б., Копинець З.П. // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість Матеріали міжнародної наукової конференції: міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів: НЛТУ України. – 2011, вип. 37.1. – С. 79-81.
 10. Максимів В.М. Підвищення ефективності використання деревини у лісопильно-деревообробному виробництві / Максимів В.М., Ференц О.Б., Копинець З.П., Ференц О.О. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Техніка та енергетика АПК», 185. – част.2. – К., 2013, – С.140–144

 

Приймала участь у НДР:

 • “Розробити науково-обгрунтовані нормативи витрат сировини у фанерному виробництві” керівник доц. Ференц О.Б.;
 • “Розробити науково обгрунтовані нормативи витрат деревини у виробництві пиломатеріалів” керівник доц. Ференц О.Б.;
 • “Розробити науково обґрунтовані нормативи витрат деревини у виробництві столярно-будівельних виробів” керівник доц. Ференц О.Б.;
 • “Створення науково-технічних основ використання енергії сонячного випромінювання як нетрадиційного та відновлювального джерела теплової енергії в лісівничому комплексі” керівник проф. Озарків І.М.;
 • “Дослідження та розробка ресурсозберігаючих технологій використання деревини” керівник проф. Максимів В.М.;
 • “Розробка науково-обгрунтованих нормативів витрат деревини у виробництві паркетних дощок і щитів ” керівник доц. Ференц О.Б.
 • У студентських конференціях приймали участь студенти, які виконували наукові роботи під моїм керівництвом і займали призові місця.

 

Навчально-методична література:

 1. Максимів В.М. Методичні вказівки для практичних занять з автоматизованого проектування столярних виробів. Курс “Технологія столярних виробів”. Спеціальність 7.092002 “Технологія деревообробки” / Максимів В.М., Ференц О.Б., Копинець З.П. – Львів: НЛТУ України, 2006 – 23 с.
 2. Губер Ю.М. Контрольні завдання та методичні вказівки з їх виконання для студентів спеціальностей 6.050202, 6.050502 з дисципліни “Основи технології деревообробки і сушіння деревини” / Губер Ю.М., Горбачова Л.Н., Копинець З.П. – Львів: НЛТУ України, 2007 – 64 с.
 3. Максимів В.М. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Системи автоматизованого проектування в галузі”. Спеціальність 7.092002 “Технологія деревообробки” / Максимів В.М., Копинець З.П., Маєвський В.О.  – Львів: НЛТУ України, 2007 – 80 с.
 4. Копинець З.П. Методичні вказівки з проходження навчальної практики та написання звіту для студентів напряму підготовки “Деревооброблювальні технології” / Копинець З.П., Горбачова Л.Н., Петришак І.В. – Львів: НЛТУ України, 2008 – 12 с.
 5. Ференц О.Б. Нормативно-довідкові матеріали у виробництві столярно-будівельних виробів і паркету (для курсового та дипломного проектування студентів спеціальності 7.092002 “Технологія деревообробки” та напряму 6.051801 “Деревооброблювальні технології”) / Ференц О.Б., Петришак І.В., Копинець З.П., Сорока Л.Я. – Львів: НЛТУ України, 2009 – 52 с.
 6. Ференц О.Б. Методичні вказівки для виконання контрольного завдання з курсу “Технологія столярних виробів” Спеціальність 7.092002 “Технологія деревообробки”, напрям 6.051801 “Деревооброблювальні технології” / Ференц О.Б., Сорока Л.Я., Петришак І.В., Копинець З.П., Кушпіт О.М. – Львів: НЛТУ України, 2009 – 40 с.ї
 7. Ференц О.Б. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з курсу “Технологія столярних виробів”. Напрям 6.051801 “Деревооброблювальні технології” / Ференц О.Б., Максимів В.М., Копинець З.П., Миськів Є.М., Петришак І.В. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2011. – 43 с.
 8. Копинець З.П. Методичні вказівки з проходження технологічної практики та написання звіту для студентів напряму підготовки 6.051801 “Деревооброблювальні технології” / Копинець З.П., Губер Ю.М., Солонинка В.Р. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2013. – 12 с.
 9. Максимів В.М. Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу “Виробництво дерев’яних покриттів для підлоги” для студентів спеціальності 7.05180101 “Технології деревообробки” / В.М. Максимів, О.Б. Ференц, З.П. Копинець, В.М. Сторожук – Львів: РВВ НЛТУ України, 2013. – 48 с.
 10. Максимів В.М. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “Виробництво дерев’яних покриттів для підлоги” для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.05180101 “Технології деревообробки” / В.М. Максимів, О.Б. Ференц, З.П. Копинець – Львів: РВВ НЛТУ України, 2013. – 56 с.
 11. Максимів В.М. Нормативно-довідкові матеріали для розрахунку витрати сировини і матеріалів під час виготовлення дерев’яних покриттів для підлоги (для студентів технологічного та заочного факультетів спеціальності 7.05180101 “Технології деревообробки”) / В.М. Максимів, О.Б. Ференц, З.П. Копинець – Львів: РВВ НЛТУ України, 2013. – 24 с.