Дадак Юрій Романович


ПІБ Дадак Юрій Романович
Науковий ступінь Кандидат технічних наук
Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри ТЛ,С і ДБВ
Перелік дисциплін Технологія дерев’яних будівельних конструкцій та елементів
Основний напрямок діяльності

 

 

Кандидат технічних наук зі спеціальності технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини. 

У 2002 році закінчив Національний лісотехнічний університет України.

У 2008 році захистив дисертаційну роботу на тему: «Підвищення ефективності пиловловлення в процесах оброблення деревини та деревинних матеріалів».

З 2011 року на кафедрі читає дисципліни: 

технологія дерев’яних будівельних конструкцій та елементів; 

технологія дерев’яного домобудування;

реставрація дерев’яних будівель та споруд.

 

 Автор понад 40 наукових праць. З них 1 патент України на винахід, 4 патенти України на корисну модель, 1 монографія, 4 навчальних посібники, 2 методичні вказівки.

 Вибрані публікації:

Циклони в деревообробній промисловості: монографія  /  [Є.М. Лютий, Л.О. Тисовський, Ю.Р. Дадак,  А.В. Ляшеник ]. Львів: “Український пасічник”, 2009.-  147 с. 

Апостолюк С.О. Захист атмосфери від шкідливих промислових викидів : навчальний посібник /  С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей,  Г.В. Сомар, І.А. Соколовський, Ю.Р. Дадак // Київ, «Основа», 2005 . - 268 с.

Охорона праці в целюлозно-паперовій галузі: навчальний посібник / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, Г.В. Сомар, І.А. Соколовський, Ю.Р. Дадак //  Київ, Основа, 2007. - 615 с.

Дадак Ю.Р. Числова реалізація математичної моделі руху частинки пилу у пиловловлювачі з жалюзійним відокремлювачем  / Ю.Р. Дадак  //  Науковий вісник: збірник науково-технічних праць. - Львів: НЛТУУ. - , вип.17.4. – ст. 254-258.

Ляшеник А.В.  Про деякі математичні підходи до моделювання руху повітряних потоків в циклоні / А.В. Ляшеник,  Л.М. Дорундяк,  Л.О. Тисовський , Ю. Р. Дадак // Науковий вісник: збірник науково-технічних праць.-Львів: НЛТУУ . – 2010. − Вип. 20.13 ст. 119-125

Озарків  І.М. Розрахунок низькотемпературних процесів сушіння деревини / І.М. Озарків, Ю.Р. Дадак, Р.М. Дадак  // Науковий вісник: збірник науково-технічних праць. - Львів: НЛТУУ.-2009, вип.19.5. – ст.107-109. 

Патент на винахід №71275, В01D45/00 Пересувний пиловловлювач / Батлук В.А., Батлук В.К., Дадак Ю.Р.,  Джигирей В.С., Бюл № 11, 2004 р.