Ференц Олег Богданович


ПІБ Ференц Олег Богданович
Науковий ступінь Кандидат технічних наук
Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри
Перелік дисциплін Проектування столярно-будівельних конструкцій
Основний напрямок діяльності Дослідження та розроблення ресурсозберігаючих технологій при виготовленні столярно-будівельних та ін. виробів деревообробки

 

 

Освіта:

У 1972 р. закінчив Кременецький лісотехнічний технікум .

У 1979 р. закінчив з відзнакою  Львівський  лісотехнічний інститут України, технологічний факультет.

В 1982 р. закінчив аспірантуру у Львівському лісотехнічному інституті України по кафедрі ТПМ.

У 1985р. захистив кандидатську дисертацію та отримав ступінь кандидата технічних наук.

Тема дисертації: «Дослідження впливу розмірно-якісних  особливостей пиломатеріалів на вихід  заготовок СБВ».

З 1986р. доцент кафедри ТПМ, з 2011р. доцент кафедри технологій лісопиляння,  столярних  і  дерев’яних будівельних виробів  Національного лісотехнічного університету України.

 

Наукова ступінь: Кандидат технічних наук

 

Професійний стаж роботи:

1982 – молодший науковий співробітник

1982 - 1986 – асистент кафедри  ТПМ

1986 - 2011 – доцент каф. ТДО

з 2011 - доцент кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев'яних будівельних  виробів.

з 2015 - в.о. завідувача кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев'яних будівельних  виробів.

 

Список наукових публікацій:  

 1. Ференц О.Б. Технологія та обладнання паркетного виробництва. Конспект лекцій. -Львів: НЛТУ України. 2014. -148с. 
 2. Ференц О.Б. Стадник М.М. Ресурсоощадні технології ефективного використання деревини у деревообробному виробництві. Науковий вісник НЛТУ України. Зб. наук. –техн. праць.- Львів: НЛТУ України.-2013. Вип. 23.04 -с.114-117. 
 3. Ференц О.Б. Кіндрат Р.Я. Ференц О.О.Економічна ефективність нормування витрати сировини у виробництві паркетних виробів. Науковий вісник НЛТУ України. Зб. наук. –техн. праць.- Львів: НЛТУ України.-2012. Вип. 22.8 -с.337-341. 
 4. Ференц О.Б. Бобунов та ін. ДСТУ Б В.2.7.-143:2010 Вироби паркетні. Паркет планковий. Технічні умови. Київ, Міжрегіонбуд України, 2011.-16с. 
 5. Ференц О.Б. Бобунов та ін. ДСТУ Б В.2.6.-150:2010 Деталі профільні з деревини і деревинних матеріалів для будівництва. Технічні умови. Київ, Міжрегіонбуд України, 2011.-16с. 
 6. Ференц О.Б. Бобунов та ін. ДСТУ Б В.2.6.-149:2010 Деталі і вироби дерев’яні для малоповерхових житлових і громадських будинків. Технічні умови. Київ, Міжрегіонбуд України, 2011.-14с. 
 7. Ференц О.Б. Бобунов та ін. ДСТУ Б В.2.6.-153:2010 Щити покриттів підлоги дерев’яні одношарові. Технічні умови. Київ, Міжрегіонбуд України, 2011.-14с. 
 8. Ференц О.Б. Максимів В.М. Технологія столярних виробів. Навч. посібник.-Львів: НЛТУУ 2011. -400с. ISBN 5-7763-2153-2. 
 9. Ференц О.Б. Ференц О.О. Копинець З.П. Розроблення науково обгрунтованих нормативів у виробництві паркетних дощок. Лісове господарство, лісова, паперова, деревообробна промисловість.Вип.37.1. Львів.2011. -с.79-81.
 10. Ференц О.Б. Манзій С.О. та ін. Технологічні особливості виготовлення пелет та брикетів. Всеукраїнська галузева газета «Деревообробник» №13, Львів. 2010. 
 11. Ференц О.Б. Максимів В.М. Копинець З.П. Дослідження та розроблення ресурсозберігаючих технологій при виготовленні паркетних виробів. Всеукраїнська галузева газета «Деревообробник» №8(218), Львів 2009. 
 12. Ференц О.Б. Максимів В.М. та ін. Про нормування витрат деревини у виробництві столярних виробів. Всеукраїнська галузева газета «Деревообробник» №9, Львів 2007. 
 13. Ференц О.Б. Максимів В.М. Підвищення ефективності використання лісосировинних ресурсів у деревообробці. Лісове господарство, лісова, паперова, д/о промисловість.-Львів: НЛТУ України. – 2007. Вип.33.с.50-54. 
 14. Ференц О.Б. Максимів В.М. та ін. Про нормування витрат деревини у виробництві столярних виробів. Всеукраїнська галузева газета “Деревообробник”. –Львів, №9, 2007.

 

Тематика наукових досліджень:

 1. Розробка науково - обґрунтованих нормативів витрат деревини у виробництві паркетних дощок та щитів. Звіт НДР № 93112/23. Львів. 2010. Науковий керівник Ференц О.Б.
 2. Дослідження та розроблення  ресурсозберігаючих технологій використання деревини. Звіт ДКР №1-163-07.-Львів:НЛТУ України.-2008.-107с. Науковий керівник Максимів В.М.
 3. Розробити науково-обгрунтовані нормативи витрат сировини у виробництві СБВ. ГД 363 д-06 Науковий звіт НЛТУУ, Львів 2006. Науковий керівник Ференц О.Б.
 4. Розробити науково-обгрунтовані нормативи витрат сировини у виробництві пило- матеріалів. ГД 316 д-05 .Науковий звіт НЛТУУ, Львів 2005. Науковий керівник Ференц О.Б.

 

Науково-дослідна робота та проекти в співучасті  з студентами, магістрами, аспірантами:

 1. Теоретическая оценка радиальности пиломатериалов при развальном и брусовом способах раскроя. Материалы ХІV Всеросийской науч., практ. конференции. –Архангельск:- 2011.-с.92-96. Н.Г. Лукянова и др.
 2. Дослідження розмірно-якісних особливостей пиломатеріалів на вихід заготовок столярних виробів. Доц. Ференц О.Б., маг. Тиро А.М., Львів 2011.
 3. Економічна ефективність нормування витрати сировини у виробництві паркетних виробів. Науковий вісник НЛТУ України. Зб. наук. –техн. праць.- Львів: НЛТУ України.-2012. Вип. 22.8 -с.337-341. Доц.Кіндрат, асп.Ференц О.О.
 4. Сучасні технології ефективного використання деревини у лісопильному виробництві. Лісове господарство, лісова, паперова, д/о промисловість. - Львів.2013. Вип.39.1. - с.227-230. Доц.Кіндрат, асп.Ференц О.О.
 5. Розробити науково-обгрунтовані коефіцієнти витрат деревини при виготовленні клеєного бруса. Доц.Ференц О.Б.,маг.Натура В.І., Львів 2013.

 

Навчально-методична література:

 1. Ференц О.Б. Проектування світлопрозорих конструкцій громадських споруд. Конспект лекцій. Львів: НЛТУ України, 2014. -206с.
 2. Ференц О.Б. Технологія столярно-будівельних виробів. Конспект лекцій. Львів: УкрДЛТУ, 2004. -336 с.
 3. Ференц О.Б. та ін.. Методичні вказівки для практичних занять з курсу "Автоматизоване проектування столярних виробів " для студентів спеціальності 7.092002 "Технологія деревообробки". Львів: НЛТУ України, 2007.-23с..
 4. Ференц О.Б. та ін. Нормативно-довідкові матеріали у виробництві столярно-будівельних виробів і паркету. Методичні вказівки для курсового та дипломного проектування. Львів:НЛТУ України, 2009.-52с.
 5. Ференц О.Б. та ін.  Методичні вказівки для виконання  курсового проекту з курсу “Технологія столярни  виробів”. Напрям. 6.051801. “Деревооброблювальні технології ”. Львів: НЛТУ України, 2011.-43с.
 6. Методичні вказівки для проведення практичних занятьз курсу “Виробництво дерев’яних покриттів для підлоги”для студентів спеціальності 7.05180101 “Технологія деревообробки”. Львів: РВВ НЛТУ України, 2013. – 48 с.