Максимів Володимир Михайлович


ПІБ Максимів Володимир Михайлович
Науковий ступінь Доктор технічних наук
Вчене звання Професор
Посада Директор Інституту деревооброблювальних технологій і дизайну (ІДТД)
Перелік дисциплін Системи автоматизованого проектування галузі
Основний напрямок діяльності Підвищення ефективності роботи технологічних потоків та автоматизованих ліній у деревообробці

 

Випускник другого технологічного факультету Львівського лісотехнічного інституту (1980 р.). Доктор технічних наук, професор, віце-президент Лісівничої академії наук України, завідувач кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних виробів. Професійну освіту розпочав у Львівському технікумі механічної обробки деревини, де отримав кваліфікацію техніка-технолога меблевого виробництва. Після закінчення з відзнакою технікуму, поступив до Львівського лісотехнічного інституту. Закінчивши у 1980 році з відзнакою інститут і отримавши кваліфікацію інженера-технолога з автоматизації виробничих процесів, продовжив свій трудовий шлях у рідному вищому навчальному закладі. З цього часу обіймав посади інженера, завідувача лабораторії, старшого наукового співробітника, старшого викладача, доцента, професора кафедри, завідувача кафедри. З 2000 року очолює технологічний факультет. У 1988р. В.М. Максимів захистив кандидатську дисертацію на тему «Інтенсифікація функціонування лісопиляльних стрічкопилкових потоків», а у 1999р. - докторську «Методи обґрунтування ефективних варіантів ліній меблевого виробництва».

Наукові дослідження пов’язані із дослідженням процесів виробництва пилопродукції та підвищенням ефективності функціонування технологічних потоків, раціональним використанням деревини. Основні результати наукових досліджень – методи та моделі підвищення ефективності функціонування потокових ліній деревообробювальних та меблевих виробництв, внесок у теорію та практику виробництва пиломатеріалів спеціального призначення. Під його керівництвом за останні десять років виконано понад 10 госпдоговідних та держбюджетних науково-дослідних робіт пов’язаних з підвищенням ефективності технологічних процесів у деревооброблювальній та меблевій галузях. За його ініціативи відкрито нову наукову спеціальність: 05.23.06 «Технологія деревообробки; виготовлення меблів та виробів з деревини». Понад п’ять років він очолює спеціалізовану вчену раду з захисту докторських дисертацій Д35.072.04 у Національному лісотехнічному університеті України. Крім цього є членом спеціалізованої ради з захисту кандидатських дисертацій за вище вказаною спеціальністю у Національному університеті біоресурсів і природокористування (м. Київ). Під його керівництвом захищено докторські та кандидатські дисертації, а також працюють понад десять здобувачів.

В.М. Максимів є головним редактором міжвідомчого науково-технічного журналу «Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry», а також членом редакційних колегій ще декількох фахових наукових видань. Значну роботу проф. Максимів В.М. проводить як голова Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з напряму «Деревооброблювальні технології». За період з 2000 р. по 2013 роки він був членом експертних рад у Вищій атестаційній та Державній акредаційних комісіях. Нагороджений наступними відзнаками: «Відмінник освіти України» (2009р.), Почесною грамотою Міністерства освіти України (1999р.), Подякою Київського міського голови (2004р.), нагрудним знаком «Знак пошани» Київського міського голови (2006р.), Грамотою Міністерства Промислової політики (2006р.), Грамотою Львівської обласної державної адміністрації (2004р.), Подякою міського голови м. Львова (2011р.) і інші.

 

Професор Максимів В.М. автор майже 200 наукових праць, у т.ч. багатьох монографій, навчальних посібників, наукових статей у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях.  Серед них:

 • Yaremchuk L., Maksymiv V., Sokolovskyi I. Estimation of efficiency of wood coating from the type of material. Zbornik referatov XXI. Sympozium “Pokroky v vyrobe a pouziti lepidiel v drevopriemysle” . – Zvolen, June 26-28.2013. – c.188-192.
 • Maksymiv V., Pfriem A, Shcupakivskyy R., Clauder L., Andrashek J., Kiyko O. Statistical simulation of wood density changes due to thermal treatment. Zbornik referatov XXI. Sympozium “Pokroky v vyrobe a pouziti lepidiel v drevopriemysle” . – Zvolen, June 26-28.2013. – c.155-162.
 • Maksymiv V., Kiyko I. Possibilities of the woodworking industry’s wastes using for manufacturing of the furniture boards with improved aesthetig properties. Zbornik referatov XXI. Sympozium “Pokroky v vyrobe a pouziti lepidiel v drevopriemysle” . – Zvolen, June 26-28.2013. – c.107-112.
 • В.М. Максимів, О.Б. Ференц, З.П. Копинець, О.О. Ференц Підвищення ефективності використання деревини у лісопильно-деревообробному виробництві. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Техніка та енергетика АПК», 185. – част.2, - Львів 2013, - С. 140-144.
 • Озарків І.М. Мисак Й.С. Криницький Г.Т. Максимів В.М. Копій Л.І. Соколовський І.А. Озарків О.І. Козар В.С Застосування сонячної енергії у житловому господарстві та деревообробці. Львів: НВФ “Українські технології”, 2012. – 338с.
 • Андрашек Й.В., Максимів В.М., Щупаківський Р.Б. Методологічні принципи енергоменеджменту в аспекті проблем сталого розвитку підприємств деревообробної галузі. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Схід-Захід проблеми сталого розвитку», Львів, 24-25 листопада 2011 р.
 • Маєвський В.О., Вус А.Я., Максимів В.М. Моделювання розпилювання колоди розвальним способом під кутом до її осі та з урахуванням реальної форми. Науковий вісник. Зб. науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.15. – С.129–140.
 • І.М. Ozarkiv, V.M. Maksymiv, I.A.Sokolovskyy Prospect of the use of sun energy as refurbishable source of heat in woodworking and furniture industry. Лісове гос-во, лісова, паперова і деревообробна пром-ть: - Львів, НЛТУУ, 2011., вип.37.1, 199-202.
 • Лукьянова Н.Г., Рыбицкий П.Н., Максымив В.М., Ференц О.Б. Теоретическая оценка радиальности пиломатериалов при развальном и брусовом способах раскроя. Дизайн и технологии художественной обработки материалов: матер. ХІV. Всеросийск. науч., практ. конф. с межд. участием, 16 – 20 мая 2011г. – Архангельск, 2011. – С. 92 – 96.
 • Миськів Є.М., Маєвський В.О., Максимів В.М. Математична модель розпилювання колод з формою поперечного перетину у вигляді еліпса секторним способом на тангентальні пиломатеріали. Науковий вісник. Зб. науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.7 – С. 336 – 349.
 • Maksymiv V., Kshyvetskyy B. Non-destructive method of predicting adhesion strength of wood. 20 sympozium  “Pokroky vo vyrobe a povziti lepidiel v prevoprimysle”,  Zbornik referatov. – Zvolen, 29 juna az 1 jula. 2011 – c.201-207.
 • S.V. Gayda, V.M. Maksymiv From recycled post-consumer wood towards prime quality particleboard. Лісове гос-во, лісова, паперова і деревообробна пром-ть: - Львів, НЛТУУ, 2010., вип.36,  - с.57-58.
 • Andrashek J., Maksymiv V., Shchupakivskyy R. Thermally modified wood: technologies, trends and prospects. Лісове гос-во, лісова, паперова і деревообробна пром-ть: - Львів, НЛТУУ, 2010., вип.36,  - с.45-48.