Колектив


ПІБ Максимів Володимир Михайлович
Науковий ступінь Доктор технічних наук
Учене звання Професор
Посада Директор Інституту деревооброблювальних технологій і дизайну (ІДТД)
Перелік дисциплін Системи автоматизованого проектування галузі
Основний напрямок діяльності Підвищення ефективності роботи технологічних потоків та автоматизованих ліній у деревообробці
ПІБ Білей Петро Васильович
Науковий ступінь Доктор технічних наук
Учене звання Професор
Посада Завідувач кафедри ТЛ, С і ДБВ
Перелік дисциплін Технологія сушіння і захисту деревини, Наука про деревину
Основний напрямок діяльності Сушіння деревини, фізика деревини, наукові дослідження
ПІБ Маєвський Володимир Олександрович
Науковий ступінь Доктор технічних наук
Учене звання Професор
Посада Професор кафедри ТЛ,С і ДБВ
Перелік дисциплін Технологія лісопиляльно-деревообробних виробництв, Теорія та практика лісопиляння, Моделі і методи прийняття рішень
Основний напрямок діяльності Розпилювання лісоматеріалів на пилопродукцію з урахуванням їх форми, кількісних і розмірно-якісних характеристик.
ПІБ Ференц Олег Богданович
Науковий ступінь Кандидат технічних наук
Учене звання Доцент
Посада Доцент кафедри
Перелік дисциплін Проектування столярно-будівельних конструкцій
Основний напрямок діяльності Дослідження та розроблення ресурсозберігаючих технологій при виготовленні столярно-будівельних та ін. виробів деревообробки
ПІБ Дадак Юрій Романович
Науковий ступінь Кандидат технічних наук
Учене звання Доцент
Посада Доцент кафедри ТЛ,С і ДБВ
Перелік дисциплін Технологія дерев’яних будівельних конструкцій та елементів
Основний напрямок діяльності
ПІБ Копинець Зоя Павлівна
Науковий ступінь Кандидат технічних наук
Учене звання Старший викладач
Посада Старший викладач кафедри ТЛ,С і ДБВ
Перелік дисциплін Технологія лісопиляльно-деревообробних виробництв, САПР об’єктів деревообробки, Системи технологій, Раціональне використання деревини
Основний напрямок діяльності Раціональне використання деревини
ПІБ Миськів Євстахій Михайлович
Науковий ступінь Кандидат технічних наук
Учене звання -
Посада Старший викладач кафедри ТЛ,С і ДБВ
Перелік дисциплін Виробництво дерев’яної тари, Технологія столярних виробів, Введення в спеціальність
Основний напрямок діяльності
ПІБ Щупаківський Роман Богданович
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Учене звання -
Посада доцент кафедри ТЛ,С і ДБВ
Перелік дисциплін технологія дерев'яного домобудування
Основний напрямок діяльності фізика деревини, модифікування деревини