Наукова діяльність


На даний час на кафедрі працюють 8 викладачів :

  • доктори технічних наук: проф. Максимів В.М., проф. Білей П.В, проф. Маєвський В.О.
  • кандидати технічних наук: доценти Ференц О.Б., Дадак Ю.Р., Копинець З.П., Щупаківський Р.Б.; ст.викл. Миськів Є.М.
  • пров. інж. Безкоровайний А.Г., інж. 1-ї категорії Хмарик Л.В.

За період з липня 2011р. співробітники кафедри опублікували: 2 навчальні посібники та понад 160 наукових статей у різних фахових виданнях.

 


Тематика наукових досліджень кафедри відповідає пріоритетним напрямкам розвитку науки і техніки, зокрема: першому напрямку – фундаментальні дослідження з найважливіших (для деревообробної галузі промисловості) проблем природничих наук. Вказаний напрямок базується на основі досліджень і розробки прогресивних енерго- і матеріалоощадних технологій та сучасного обладнання в лісопиляльно-деревообробному і столярному виробництвах та дерев'яному домобудуванні.

Проведено дослідження з метою розробки науково-обгрунтованих витрат деревини у виробництві пиломатеріалів та столярно-будівельних виробів (науковий керівник – к.т.н., доц. Ференц О.Б.).

Досліджено та розроблено рекомендації використання голкофрез для шліфування деревини (науковий керівник – д.т.н., проф. Максимів В.М.).

Виконано одну держбюджетну науково-дослідну роботу „Розроблення ресурсозберігаючих технологій виготовлення виробів з деревини з врахуванням її макроскопічних ознак” (науковий керівник – д.т.н., проф., Максимів В.М.)

 


 Спеціальності:

  • Бакалавр - за спеціальністю 187 Деревообробні та меблеві технології (4 роки навчання)

         спеціалізації: Деревообробні технології 

     Ресурсоощадні технології виготовлення дерев`яних будівельних конструкцій та будівель

 

  • Магістр - за спеціальністю 187 Деревообробні та меблеві технології (1 рік 4 місяці навчання)

 


 На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів ІІІ освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії) зі спеціальності 187 Деревообробні та меблеві технології